Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014, accesati pagina: http://apmag-old.anpm.ro


Proiect de Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciilor de urs brun (Ursus arctos) și lup (Canis lupus), în interesul sănătății și securității populației şi în scopul prevenirii unor daune importante

      Avem multe în comun, dar și respectul este important!                                              www.respectreciproc.ro    


ANUNȚ FOARTE IMPORTANT!
 

Decizie nr.29/29.10.2021  privind aprobarea procedurilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 in cadrul APM Arges

Având în vedere încetarea stării de urgență şi a instituirii stării de alertă conform Hotărârii nr.24/14.05.2020 a Comitetului Naţinal pentru Situaţii Speciale de Urgenţă cu privire la aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV2, A.P.M. Arges a reluat activitatea de relații cu publicul la sediu din data de 15.05.2020.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL de luni până vineri,

în intervalul orar 09.00 – 11.00 , în următoarele condiţii:

- În incintă purtarea MĂŞTII astfel încât NASUL ŞI GURA SĂ FIE ACOPERITE este OBLIGATORIE;
- ESTE OBLIGATORIE DEZINFECTAREA MÂINILOR la intrarea în incintă;
- DISTANŢA ÎNTRE PERSOANE VA FI DE MINIM 2 METRI;

Reamintim cetățenilor că toate documentele/petițiile/ cererile/etc. adresate Agenției pentru Protecția Mediului Arges se pot transmite şi prin e-mail la adresa office@apmag.anpm.ro sau prin poștă/curierat la adresa: Str. Egalitatii, nr.50A, Pitesti, judetul Arges.

Recomandăm ca, doar în cazul in care nu există o alternativă de transmitere a documentelor, acestea să fie depuse la registratura instituției, pentru a limita cât mai mult interacțiunea între persoane.

Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numarul de telefon: 0248213099 - Secretariat APM Arges sau la 0746248597(Serviciu permanent-Radioactivitate).

  ANUNȚ IMPORTANT 

        Având în vedere ultimele evolutii privind raspandirea infectiei cu COVID-19 la nivel national  ,

      in vederea depunerii documentatiilor tehnice de solicitare acte de reglementare, prin telefon/fax, posta sau prin e-mail, (aviz/acord/autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu) conform HG. nr.1076/2004, Ordinul MAPPM nr.818/2003, Ordinul MMDD nr.1108/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 292/2018,  Ordinul MMDD nr.1798/2007),

    in conformitate cu prevederile Ordinului  MM nr.890/2009, pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului,

   Agentia pentru Protectia Mediului Arges aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele   informatii:

  1. Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora

 Vizualizeaza nomenclator tarife

            2) Cod fiscal si contul IBAN:

           - cod fiscal 4317983;           

           - contul IBAN nr. RO58TREZ0465032XXX000294, al APM Argeş, deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti;

 

Informații privind noul coronavirus 2019-nCoV (COVID-19)

Formularul online de inregistrare in SIM poate fi accesat la adresa :https://raportare.anpm.ro.
Pentru schimbarea adresei de email pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont”  din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro.

ACORD privind colectarea datelor cu caracter personal

Cont IBAN nr : RO58TREZ0465032XXX000294

Cod fiscal : 4317983
Cod CAEN:8412-Protectia factorilor de mediu.

  • Programul de audienţe:

Director Executiv Cristiana Elena SURDU
in ziua de marti intre orele 10.00 - 12.00. 

  • Beneficiarii serviciului public pot face plati  prin virament bancar, cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cit si la societatile bancare sau la POSTA ROMANA, in contul de trezorerie al APM Arges: RO 58 TREZ 0465032 xxx 000 294; CIF 4317983 .


Model Cerere
Model Reclamatie
 

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA VA RUGAM SA VA ADRESATI  ADMINISTRATIEI FONDULUI PENTRU MEDIU, INSTITUTIA CARE GESTIONEAZA SI DERULEAZA ACEST PROGRAM

ADRESA: Splaiul Independentei, nr. 294, Sectorul 6,

Telefon 0213178616 

 Site:  www.afm.ro