Poluanţii organici persistenţi (POP-s)

 

Denumirea
substanţa/preparat
Cantitate
utilizata(t)
Domeniul
de utilizare
Hexabromociclododecan (HBCD)
10
Fabricare polistiren expandat (EPS)
Perle de polistiren impregnate cu HBCD (< 1%)
1317,3
extrudare
injecţie
Perle de polistiren impregnate cu HBCD (< 1%)
450
extrudare
THIONEX 35 EC (endosulfan 35%)
2,45
protecţia plantelor (insecticid)
THIONEX 35 EC (endosulfan 35%)
17,45
protecţia plantelor (insecticid)

Evidenta substanţelor restricţionate si compuşilor acestora utilizaţi in Regiunea 3 Sud Muntenia

 

Articol
An  2008(kg)
Stoc la 01.09.2009(kg)
Metale utilizate
Nichel
847.420
2558.920
Cadmiu
402.716
109.401
Plumb
7899.495
7888.994
Crom
1750.115
1750.115
Staniu
5091.784
4032.673
Arsen
0.375
0.375
Compuşi importaţi
Crom
356204
160865
Compuşi utilizaţi
Nichel
625.22
5854.00
Cadmiu
26.85
176.93
Plumb
9.455
14.295
Crom
166196.49
90555.28
Staniu
1602.247
1675.966
Arsen
3.646
3.276
Compuşi exportaţi
Plumb
68229.0
48739.0
Crom
387795.0
377118.0
Deşeuri cu conţinut de metale
(Ni, Cd, Pb, Cr, Sn, As)
-
380593.498

Situatia producatorilor de detergenti autorizati din punct de vedere al protectiei mediului in Regiunea 3 Sud Muntenia

 

Nr. crt.
Judetul
Denumire
fabricant
Adresa, telefon, fax,
email
1.
Dâmboviţa
SC Jalutex SRL
Str Fantanelor nr2;
Tel 0245762809;
Fax 0245026130;
2.
Giurgiu
 
SC Selena Production SRL
Str. Traian nr. 1, sector 3 Bucureşti, punct de lucru - oraş Mihăileşti, jud. Giurgiu, str. Avicola, nr. 35, tel.,
fax: 0246278586,
3.
SC Act Prod Chim SRL
Bucureşti, str. Valea Lungă, nr. 3, bl. 142, sc. 2, ap. 52, sector 6, punct de lucru - com. Crevedia Mica, jud. Giurgiu, tel: 021/4340135, 0724781000, fax: 021/4340135, e-mail: actprodchim@yahoo.com
4.
SC Remar Distribution Pro SRL
Bucureşti, str.Luica nr. 29 bl. M3. ap. 31 tel/fax:021/4235523
reluflorea@yahoo.com
5.
SC Star Chemicals SRL
Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 351,
tel: 0246/231318,
 fax: 0346/814013, 
6.
Prahova
 
SC Unilever Romania s.a.
PLOIESTI, B-dul REPUBLICII Nr. 291, Tel.: 0244401600
7.
SC K.L.T. & CO Industries SRL
DJ 720 Baicoi -Moreni , Ditesti/Filipestii de Padure,
 021/323 15 01; 021/ 326 83 95;
8.
SC Biostar Cosmetics SRL
Bucuresti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21, sector 3, PL Comuna Izvoarele, sat Homoraciu, jud Prahova
9.
SC ALL-DAN SRL
Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 276,
tel/fax 0244/595001
10.
SC Prodcom T SRL
Ploiesti, str. Lanului nr. 7, tel/fax 0244/571249, tanasescu_mrs@yahoo.com
11.
SC Axa Roteal SRL
Bucuresti, str. Scarlat Varnav nr. 18, sector 6, PL Com. Starchiojd, jud. Prahova, office@axaroteal.ro
12.
SC Laboratoarele Ariel 91 SRL
com. Brazi, sat Negoiesti , str. Piatra Craiului nr. 3,
 tel 0244/481070, laboratoareleariel@yahoo.com

Înregistrarea, evaluarea, autorizarea ?i restricţionarea substanţelor chimice (REACH)

 

1. Regulament 1907 din 2006 actualizat
2. Instrucţiuni de utilizare a Ghidurilor privind implementarea Regulamentului REACH

Situaţia producătorilor de substanţe ca atare/amestecuri/articole
din Regiunea 3 Sud Muntenia, înregistraţi ECHA

Judeţ
Nr. producători de substanţe înregistrate ECHA
Nr. producători de amestecuri înregistrate ECHA
Nr. producători de articole înregistrate ECHA
Argeş
1
1
0
Calarasi
3
0
2
Dâmboviţa
1
2
1
Giurgiu
2
4
1
Ialomiţa
2
3
0
Prahova
8
6
3
Teleorman
1
0
0
Total Regiunea  Sud Muntenia
18
16
7

Situaţia mercurului şi a compuşilor cu mercur utilizaţi în Regiunea 3 Sud Muntenia

 

Articol
Anul 2008
Stoc la 01.09.2009
 
Mercur metalic
importat
Lămpi cu vapori Hg
(kg mercur conţinut)
1.47125
0.330
Mercur pur (kg)
2277
310.5
 
 
 
 
 
Mercur utilizat
AMC industriale
(kg mercur conţinut)
513.626
588.508
Termometre medicale
(kg mercur conţinut)
18.917
61.466
Sfigmomanometre
(kg mercur conţinut)
0.625
4.685
Lămpi cu vapori Hg (kg mercur conţinut)
1.064
0.374
Mercur pur (kg)
2383.110
1729.448
Compuşi cu mercur(kg)
 
95.133
268.123
Cantităţi de deşeuri cu conţinut de mercur
(kg)
 
685.1163
420.609
Cantităţi de deşeuri compuşi cu Hg
(kg)
 
328.695
260.146